PRESSITEADE

Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste IX koosolek 1.august 2016, Orissaare  

Ida- Saaremaa valdade ühinemisläbirääkimiste järjekordsel koosolekul töötati ühinemislepingu ja seletuskirja täiendamisega ning elanike arvamuse väljaselgitamise korraldusliku poolega.

Haldusreformi mõistes ei vasta Ida-Saaremaa elanike arv seadusest tuleneva miinimumsuuruse kriteeriumile, 5000 elanikku. Ei saa alahinnata, et Leisi, Orissaare ja Pöide ühinemise korral on tegu eelkõige vabatahtliku ühinemisega. Rahvastikuregistri andmetel 1.01.2016 seisuga on Leisi, Orissaare ja Pöide valdade elanike arv kokku 4798. Eelnevale tuginedes on plaanis alustada elanike Ida- Saaremaa valdadesse sissekirjutamise üleskutsega. Üleskutse täpsem sisu selgub järgmistel koosolekutel.

Lisaks elanike arvamuse väljaselgitamisele küsitluspunktides otsustati kasutatada elektroonilise küsitluse ehk e-hääletamise võimalust. Küsitluse toimumise esialgsed kuupäevad on küsitluspunktides 30.09-3.10 ja e-hääletamisel 30.09-2.10.

Leisi, Orissaare ja Pöide vallavolikogude liikmete ühiskoosolek toimub Leisis 8.08.16 kell 18.00. Tutvustatakse ja täiendatakse ühinemislepingu projekti. Käsitletakse ka järgmisi teemasi: ühisajalehe väljaandmine, elanike valdadesse sisseregistreerimise üleskutse.

 

Lisaküsimuste puhul pöörduda Orissaare volikogu liikme Maria Kaljuste poole
(mob: 5258068, e-mail:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

PRESSITEADE

Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste Vlll koosolek 26.07.16
 
Ida-Saaremaa seekordsel koosolekul arutati ja täiendati ühinemislepingu projekti ning täpsustati initsiatiivgrupi tegevuskava.

Rahvaküsitlus plaanitakse läbi viia 39 nädalal.

Järgmine koosviibimine toimub 1.08.16  kell 18.00 Orissaare vallas.

Jätkatakse  uhinemislepingu projekti täiendamist ja alustatakse rahvaküsitluse ettevalmistamist. 


Lisaküsimuste puhul pöörduda Leisi vallavolikogu liikme Andrus
Kandimaa poole (tel. 5033930, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud." class="moz-txt-link-abbreviated">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

PRESSITEADE

Ida- Saaremaa ühinemisläbirääkimiste VII koosolek 11.07.16

Ida- Saaremaa järjekordsel koosolekul arutati ühinemisläbirääkimiste edasiste võimaluste üle Laimjala ja Valjala volikogude otsuste taustal.

Leisi, Orissaare ja Pöide esindajad otsustasid ühinemisläbirääkimistega jätkata.

Järgmine koosolek toimub Pöidel 26.07.16 kell 18.00. Koosoleku teemadeks on ühinemislepingu projekti täiendamine ja rahvaküsitluse korraldamine.

 

Lisaküsimuste puhul pöörduda Pöide volikogu esimehe Marina Treima poole

(mob: 5044022, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

PRESSITEADE

Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste VI koosolek 4.juuli 2016, Valjala  

Ida- Saaremaa valdade ühinemisläbirääkimiste järjekordsel koosolekul arutati uue valla juhtimistruktuuri ja arenguvõimaluste üle. Käsitleti ka Laimjala vallavolikogu otsust mitte jätkata viie valla ühinemisläbirääkimistega.

Tulevase vallavolikogu koosseisus on 21 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. Istungite pidamise asukohad roteeruvad praeguste valdade keskustes.

Valla juhtimisstruktuur kujundatakse mitmetasandilisena. Valdkondlikku strateegilise juhtimise tasandit teostavad halduskeskused vallavanema ja abivallavanemate juhtimisel. Halduskeskused asuvad Leisi, Orissaare ja Valjala keskustes. Kodanikulähedaste igapäevateenuste osutamist teostavad teenuskeskused; Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide ja Valjala keskustes. Teenuskeskustes on vähemalt 2 teenistujat.

Arenguvõimaluseks peetakse tervikliku turismivaldkonna arendamist, kogukonna elu edendamise soodustamist. Inimestele kättesaadavate ja mugavamate teenuste tagamiseks ja ametnike omavaheliste sujuvama töö võimaldamiseks peeti oluliseks kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist. Valla arenguvõimaluste teemal  arutelu jätkub. 

Otsustati, et Laimjala valla esindajad on endiselt oodatud osalema Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste koosolekutel.

Järgmine koosolek toimub Orissaares 11.07.16 kell 18.00, töötatakse ühinemislepingu projektiga.

 

Lisaküsimuste puhul pöörduda initsiatiivgrupi koordinaatori Marili Niits poole (mob:56663372, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

PRESSITEADE

Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste V koosolek 20. juuni 2016, Leisi

Ida-Saaremaa viie valla ühinemisläbirääkimiste koosolekul lepiti kokku uue valla eelarve ja investeeringute nimekirja koostamise põhimõtted. Valla juhtimisvaldkonnas otsuseid vastu ei võetud. Koosolekule olid kaasatud ühinemiseksperdid Georg Sootla ja Kersten Kattai.

Eelarve ja investeeringute nimekirja koostamisel lähtutakse ühinemislepingust ja ühinevate valdade kehtivatest arengukavadest ning eelarvestrateegiatest.

Volikogu liikmete arvu, ringkonna ja valla juhtimisstruktuuri osas toimus aktiivne arutelu, kuid üksmeelt ei saavutatud. Peamised küsimused olid: üks või kaks valimisringkonda, piirkondliku esindatuse tagamine volikogu komisjonides ja vallavalitsuse täitevorgani koondumine ühte või hajutamine ühinevate valdade praegustesse keskustesse.

Järgmine koosolek toimub Valjalas 4.07.16 kell 18.00. Koosolekul jätkatakse pooleli jäänud juhtimisvaldkonna arutelu ja keskendutakse uue valla arengusuundadele ja -võimalustele.

Lisaküsimuste puhul pöörduda Leisi volikogu esimehe Tiina Oleski poole
(mob:5066803, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).