vv logo

RAHVAKÜSITLUSE LÄBIVIIMINE VALJALA VALLAS

Ava fail (PDF)


Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist Pöide vallaga üheks omavalitsuseks?

Küsitluse link
Elektrooniline küsitlus
algab 23.04.2017 kell 8.00 ja lõppeb 23.04.2017 kell 20.00


Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe eelnõu avalikustamine

Vastavalt haldusreformi seaduse § 12 lg 5  on Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe eelnõule ettepanekute ja  vastuväidete esitamise tähtaeg 22.aprill 2017.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ühinevale Valjala Vallavalitsusele:

Valjala Vallavalitsus, Posti tn 15, 94 302 Valjala alevik

 Ettepanekute ja vastuväidete esitamisel tuleb märkida esitaja nimi. Kõik saabunud ettepanekud, arvamused ja kommentaarid vaadatakse läbi juhtrühma ja omavalitsuste volikogude poolt.

EELNÕU (PDF)

 

Valjala Vallavalitsus