digisaar logo150Lairibaühendusega liitumine

 DigiSaar on Saare maakonna omavalitsuste ühisprojekt, mille eesmärgiks on luua saarele kaasaegne IT-taristu, mis annab võimaluse paremateks elu- ja töötingimusteks. 

 

Kui oled lairibaühendusest huvitatud, vaata lisa ja esita sooviavaldus www.digisaar.ee  .