Nr.

TEGEVUS

KESTUS

MÄRKUS

1.

Projekteerimistingimuste taotlus koos omandiõiguse dokumendiga ja maaüksuse plaaniga

-

-

2.

Projekteerimistingimuste väljastamine

30 päeva

-

3.

Krundi geodeetline mõõdistus, tehniliste tingimuste taotlemine tehnovõrkude valdajatelt, ehitusprojekti koostamine

-

-

4.

Ehitusprojekti esitamine valda koos ehitusloa taotlusega

-

Tasuda riigilõiv

5.

Ehitusloa väljastamine

30 päeva

 

6.

Ehitamise alustamise teatis

-

-

7.

Ehitamine koos omanikujärelevalve ja dokumenteerimise tagamisega

-

-

8.

Kasutusloa taotlus koos tehnilise dokumentatsiooni esitamisega valda

-

Esitab ehitise omanik

9.

Vald korraldab valminud ehituse ülevaatuse ehitise omanikule sobival ajal

-

-

10.

Ehitise ülevaatuse akti koostamine kui ehitis vastab nõuetele

-

-

11.

Kasutusloa väljastamine

30 päeva

Tasuda riigilõiv