KOV volikogu valimised 2017

Valimiskomisjoni otsus nr 1

 

 


Saaremaa Vallavolikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

Saaremaa valla valimiskomisjoni koosseis
Kuressaare Linnavalitsuse 20. juuni 2017 korraldus nr 364 "Saaremaa valla valimiskomisjoni asukoha määramine" 

Kontakt
Asukoht: Tallinna 10, Kuressaare (II korrus, ruum 215)
Esimees Eero Lapp , tel 505 8045

Tööaeg (E-R)
16.08 - 04.09.2017  kl 13 - 16
05.09 kl 13 - 18
06.09 kl 16 - kandidaatide registreerimine ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine
07.– 09.09 kl 13 - 16 (kandidaatide registreerimisest 3 päeva jooksul) - kandideerimisest loobumise avalduste vastuvõtmine

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Saaremaa valla valimiskomisjoni protokollid:
Protokoll nr 1
Protokoll nr 2

Saaremaa valla valimiskomisjoni otsused:

Otsus nr 1


Valjala Vallavalitsuse määrus valimisjaoskondade moodustamise kohta (PDF)

Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

Valimiskomisjoni moodustamine