Maasi jäätmejaamas võetakse alates 24. augustist Valjala vallas elavatelt eraisikutelt tasuta vastu eterniidijäätmeid. Eterniidi tasuta kogumine kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni.

Eterniidi tasuta ära andmiseks tuleb jäätmete omanikul eelnevalt hankida Valjala Vallavalitsuse kooskõlastus, selle puudumisel võetakse eterniit vastu hinnakirja kohaselt vastuvõtutasuga 153 €/tonn.

Artikkel (Loe lähemalt...)

Eterniidi koguse arvestamise ja käitlemise juhend