Hajaasustuse programmi
2016. aasta
taotlusvooru avatuks kuulutamine

Loe lähemalt:

 

Saare maavanem kuulutas 01.04 2016 korraldusega nr 1-1/16-90 hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru Saare maakonna kohalikes omavalitsustes avatuks alates 11. aprillist 2016. a ning taotluste esitamise tähtajaks on 10. juuni 2016. a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele ta toetust taotleb;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Kontaktisikuks vallavalitsuses on planeerimise-ja maakorralduse spetsialist, tel 4545499, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


 

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Loe lähemalt:

Programmi lühitutvustus

Maavanema korraldus (PDF)

Valjala Vallavalitsuse korraldus

Programmdokumendid ja taotlusvormid

Kanalisatsioonisüsteemide planeerimisel lähtuda Valjala Vallavolikogu 27.09.2013 määrusega nr 9 vastu võetud Valjala valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast


  

* Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine hindamiskomisjoni ettepaneku alusel  ( BDOC ) ( PDF )