Hajaasustuse programm 2014. aastal

Taotluse läbivaatamiseks moodustatud komisjon 1. oktoober 2014 nr.71

Vallavalitsuse korraldus taotluste rahuldamiseks ja mitterahuldamiseks 25. november 2014 nr. 89


 


Vastavalt Saare maavanema 3. juuni 2014 korraldusele nr 1-1/2014/193 algab 1. augustist  2014. a hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Valjala vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Valjala Vallavalitsusse hiljemalt  30. septembriks 2014.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Loe edasi ... (PDF)