Alates 1. nov. 2012 saavad Valjala valla elanike registrisse kantud inimesed eraisikuna
tasuta ära anda oma kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid lisaks Maasi
jäätmejaamale ka Kudjape jäätmejaamas.
 
Ühelt isikult vastuvõetavad mõistlikud kogused on kuni:
  
- pliiakud  kogus piiramata
- vanaõli 20 kg
- muud akud ja patareid  10 kg
- värvi, liimi, laki ja lahustijäätmed 10 kg
- ohtlike ainetega saastunud pakendid 10 kg
- õlifiltrid ja õline pühkmematerjal 10 kg
- olmekemikaalid, pestitsiidid, väetised 10 kg
- elavhõbedalambid 10 tk
- ravimid, süstlad 2 kg
- kraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 2 kg