Terviseprojekti raames loositud vabapääsmete saajate nimekiri

******************************************************************
Pöide, Orissaare ja Valjala valla koostööna esitati 2011.a. sügisel Euroopa
Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine”
II taotlusvooru projekt „Liikumine toob tervise”. 09. jaanuaril saabus SA-st
INNOVE lõplik otsus projekti rahastamise kohta.
Projekti eesmärgiks on:
Pöide, Orissaare ja Valjala valla tööealiste s h aktiivsest tööturust kõrvalejäänud
inimeste ja sotsiaalselt vähekindlustatud elanike terviseteadlikkuse tõstmine ja
elukvaliteedi parandamine.
Eesmärk ei ole korraldada võistlusi vaid osalejate jaoks jõukohaste tegevustega
füüsilise aktiivsuse tõstmiseks (siin saaks ka füüsilise vormi hetkeseisu hinnata, et
tekiks huvi saada konkreetset infot – pulsisagedus, treenituse aste, me ise kindlasti
ei ole nii kriitilised enda suhtes kui aparaadid).
Projekti raames korraldatakse terviseliikumisürituste sari „Tervislik eluviis iga ilmaga“
Osalema oodatakse tööealisi inimesi, vanuses 16-64.
Üritustel osaleja saab nimelise osalemiskaarti, kuhu osaleja saab kirja panna nädala
jooksul tervislikult läbitud kilomeetrid (jooksmine, kõndimine) ja treeningtunnid
(aeroobika, jõutreeningud). Naabriga koos liikumine ja treeningutel osalemine annab
lisapunkte. Osalejatele luuakse arvutis oma list, kuhu osaleja saab kanda sisse üritustel
osalemine ja vabatahtlikult nädala jooksul läbitud tervislikud kilomeetrid ja treeningtunnid.
Vajadusel õpetatakse osalejatele kasutama arvuti listi ja andmete sisestamist. Kuu
kokkuvõtete põhjal loositakse iga omavalitsuse üks parem auhinna saaja – Leisi Gümnaasiumi
ujula vabapääsmed ja/ või Orissaare Spordihoone külastamiseks vabapääsmed
Terviseteadlikkust tõstvate ja tervislikke eluviise propageerivate infopäevade korraldamine
(alkohol, tubakas, tervislik toitumine, vererõhu- ja südamehaigused jne) kutsutud
külalislektoritega. Teabepäevade arv 6
Perearstide kaasabil mõõdetakse vererõhku-, veresuhkru-, kolesteroolitaset, kehakaalu ja
pikkust. Tervisekontrolli läbivad ca 150 inimest (erinevate ürituste raames)
Alates 2012 aasta maikuust toimub igas kuus:
1) ürituste tegevuskava koostamine;
2) vastavalt tegevuskavale ürituste läbiviimine- üks ühine üritus/ tegevus , üritused toimuvad
korda mööda erinevates valdades;
2) teavitustegevus ürituste toimumise kohta – vahetult enne üritust

 

Projekti detailne tegevuskava (tegevused kuude lõikes)

Jrk nr

Tegevus

Planeeritud aeg

Saavutatav tulemus

Algus

Lõpp

1

Terviseliikumisüritused:

     

1.1

Infopäev – projekt Terviseliikumisüritused

„  Liikumine toob tervise“

01.05.12

31.05.12

Esimese üritusena plaanis infopäev, kus piirkondade elanikele jagatakse teavet projekti tegevuste kohta ja lektoritena kaasatakse tervisespetsialiste ning keskkonnaspetsialiste, et väärtustada terviseteadlikkust ja keskkonnaalast teadlikkust.

1.2

Metsamatk. Ellujäämise õpetus.

01.06.12

30.06.12

Läbiviijad kaitseliit ja naiskodukaitse. Eesmärk: kuidas metsas riskiolukordades toime tulla.

1.3

Liikudes tervemaks ja aktiivsemaks

01.07.12

31.07.12

Perearstide loeng liikumise vajalikkusest, alkoholi ja tubaka kahjulikkusest ja Imbi Jäe Saare Maavalitsusest terviseedendus, kui võimalus sotsiaalseks suhtlemiseks ja tööturule naasmiseks

1.4

Fotojaht -orienteerumine

01.08.12

31.08.12

Osalejatele jagatakse tööülesanne ja marssruudipunktid. Orienteeruda võib suvaliselt valides punkte kaardilt oma äranägemise järgi. Eesmärk, et kõik punktid saavad läbitud ja pildistatud.

1.5

Liikumine – see on tervis

01.09.12

30.09.12

Tervisepäev Pöide terviserajal. Iga osaleja valib vastavalt oma võimetele raja läbimiseks tempo.

Raja läbimisel tuleb leida üles raja äärte peidetud „aarded“.

1.6

Koolitus – töötu võimalused naasmiseks tööturule

Saaliorienteerumine.

01.10.12

31.10.12

Loeng töötutele ja mittetöötavatele inimestele teavitamaks hetkevõimalusi tööturu olukorrast ja naasmiseks tööturule. Töötukassa Saaremaa osakonnajuhataja Kaie Lepp ja projektijuht Kairi Käsk. Loeng „Stressist vabaks“ Lektor Heli Maajärv. Päeva eesmärk stressi maandamine läbi liikumise.

1.7

Infopäev – süda, kui organismi keskus

01.11.12

30.11.12

Infopäev vererõhu- ja südamehaigustest nii tööealistele, töötutele kui ka terviseriskiga inimestele. Loeng tervislikust toitumisest. Lektoriteks: erialaarstid.

1.8

Ujudes terveks ning aktiivseks – liikumine vees

01.12.12

31.12.12

Ujumisvõimlemine koos treeneriga,  Leisi ujulas.

1.9

Liikumisüritus „Hoolin oma tervisest“

01.01.13

31.01.13

Siseüritus Orissaare Spordihoones, treenerite juhendamisel.

1.10

Suusapäev. „Liigu rohkem-oled tervem“

01.02.13

28.02.13

Osalejad valivad distantsi pikkuse vastavalt oma võimetele.

1.11

Küsitluste läbiviimine

01.06.12

28.02.13

Küsitlused erinevatel üritustel. Eesmärgiks on saada osalejate tagasisidet ja ettepanekuid ürituste korraldamiseks. Kogutava materjali alusel täiendatakse valdade terviseprofiile.

6

Kokkuvõte projektist

01.03.13

31.03.13

Osalejatelt kokku korjatud arvamusavaldused ürituste toimumise kohta. Lõpparuande juurde.

Valminud on esitatud projekti aruanne, meediakanalites on avaldatud projekti kokkuvõte.

7

Olen tubli tervisesportlane

01.03.13

31.03.13

Terviseprojektis osalejate ühine meelelahutuslik lõpuüritus, koos tantsuga: kokkuvõtete tegemine ja uute sihtide seadmine. Üritusele kaasatakse kõik projektis osalejad.  Parimate osalejate tunnustamine.

 

Projekti elluviimisega loodame, et kümne kuuga:   

1) inimesed on  teadlikumad ja tervemad ning kasutavad aktiivsemalt olemasolevaid
    sportimis- ja liikumisvõimalusi ning nende toitumisharjumused on muutunud.
 2) paraneb nende inimeste füüsiline kui vaimne tervis ning paraneb tööealise
     elanikkonna tervisekäitumine
3) inimeste füüsilise ja vaimse tervise taastamine liikumisharjumuste kaudu  suurenevad
    võimalused tööturule naasmiseks.
4) järjepidevalt korraldatud liikumis- ja terviseüritused on saanud traditsiooniks ja 
    inimeste elurütmi/elukorralduse  osaks

 Maire Käärid
Projektijuht

 

 

 

 

 

.

Info tulekul...Mälumängu V voor toimub 4. aprillil kell 18.30 Valjala raamatukogus.
Kokku mängitakse 5 vooru, arvesse läheb 4 paremat.
Võistlused toimuvad 01.11, 22.11,13.12, 04.04, 25.04.
Võistkonnas kuni 4 liiget


 Mängu tulemustega saate tutvuda SIIN

JUHEND