Alates 2013 aastast on korraldused kättesaadavad DOKUMENDIREGISTRIS


Valjala Vallavalitsuse korraldused 2012  

Korralduse
number
Korralduse sisu  Vastuvõtmise
kuupäev
Protokolli
number
1 Hajaasustuse veeprogrammi taotluste Valjala valla hindamiskomisjoni otsuse kinnitamine 06. jaanuar 1
2 Korraldatud jäätmeveo kohustusest ajutine peatamine 24. jaanuar 2
3 Valjala valla jäätmevaldajate registri korrastamine 24. jaanuar 2
4 Korraldatud jäätmeveo kohustusest ajutine vabastamine 24. jaanuar 2
5 Kasutusloa andmine (Midarim OÜ) 24. jaanuar 2
6 Kasutusloa andmine (Midarim OÜ) 24. jaanuar 2
7 Kasutusloa andmine (Midarim OÜ) 24. jaanuar 2
8 Ehitusloa väljastamine (R. Kald) 24. jaanuar 2
9 Kirjaliku nõusoleku väljastamine (R. Pitk) 24. jaanuar 2
10 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine. 24. jaanuar 2
11 Kungla küla Mere katastriüksuse jagamine  24. jaanuar 2
12 Maamaksusoodustused 2012. Aastal 24. jaanuar 2
13 Sundvalduse seadmine Allika kinnistule 24. jaanuar 2
14 Sundvalduse seadmine Nurme kinnistule 24. jaanuar 2
15 Ehitusloa väljastamine (EE Jaotusvõrk OÜ Reedu ja Võhuvälja) 24. jaanuar 2
16 Projekteerimitingimuste määramine (R. Kurgpõld) 22.veebruar 3
17 Ehitusloa väljastamine (EE Jaotusvõrk) 22.veebruar 3
18 Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta 22.veebruar 3
19 Katastriüksuse määramine ja maksustamishinna kinnitamine 22.veebruar 3
20 Korraldatud jäätmeveo kohustusest ajutine peatamine 22.veebruar 3
21 Korraldatud jäätmeveo kohustusest ajutine vabastamine 14.märts 4
22 Liikluse piiramine Valjala Vallavalitsuse haldusalasse jäävatel kohalikel teedel 14.märts 4
23 Kasutusloa andmine (STÜ) 14.märts 4
24 Sundvalduse seadmine Nigula kinnistule 14.märts 4
25 Sundvalduse seadmine Mihkli kinnistule 14.märts 4
26 Sundvalduse seadmine Vanareinu kinnistule 14.märts 4
27 Rahu, veeriku, Kõriska külas asuva Tuhliaia maaüksuse tagastamine 14.märts 4
28 Korraldatud jäätmeveo kohustusest ajutine peatamine 14.märts 4
29 Ehitusloa väljastamine. (EE Turja 0,4 kV õhuliin) 14.märts 4
30 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine. (MELjaKO) 12.aprill 6
31 Kasutusloa andmine (EE Jaotusvõrk OÜ) 12.aprill 6
32 Valjala Lasteaia lapse koha arvestusliku maksumuse kinnitamine 2012. aastaks 24.aprill 7
33 Korraldatud jäätmeveo kohustusest ajutine vabastamine 24.aprill 7
34 Korraldatud jäätmeveo kohustuse ajutine peatamine 24.aprill 7
35 Valjala alevikus asuva Soomardi maaüksuse moodustamine 10.mai 8
36 Jursi küla Peetri katastriüksuse jagamine 10.mai 8
37 Kirjaliku nõusoleku väljastamine (M. Maripuu) 10.mai 8
38 Kasutusloa andmine (OÜ Jaotusvõrk) 10.mai 8
39 Korraldatud jäätmeveo kohustustest ajutine vabastamine 10.mai  8
40 Vanalõve küla Lebandi katastriüksuse jagamine  30.mai 9
41 Projekteerimistingimuste määramine (EE VõrguehitusAS)  8.juuni 10
42 Kungla küla Matsi katastiüksuse jagamine 8.juuni  10
43 Jööri küla Mäe katastriüksuse jagamine ja koha-aadressi määramine  8.juuni 10
44 Jursi küla Rebase katastriüksuse jagamine  22.juuni 11
45 Hajaasustuse veeprogrammi taotluste Valjala valla hindamiskomisjoni otsuse kinnitamine  22.juuni 11
46 Korraldatud jäätmeveo ajutine peatamine  22.juuni 11
47 Korraldatud jäätmeveo kohustusest ajutine vabastamine  22.juuni 11
48 Puurkaevu asukoha kooskõlastus ( A. Lipp) 11.juuli  12
49 Puurkaevu asukoha kooskõlastus Jööri küla madise maaüksusel 11.juuli 12
 50 Korraldatud jäätmeveo kohustuse ajutine peatamine (Kõnnu,Tiigi) 11.juuli  12
 51 Kasutusloa andmine (OÜ Valjala Seemnekeskus) 11.juuli 12
52 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (M. Tänav) 24.august 13
53      
54 Korraldatud jäätmeveo kohustuse ajutine peatamine (Allika, Teemeistri, Jõe) 24.august 13