Valjala valla 2017. aasta eelarve 

 

2017 aasta eelarve

Eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/410102017015

https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017045

Valjala valla 2016. aasta eelarve 


Eelarve vastuvõtmise määrus

Valjala valla eelarve seletuskiri 2016

2016 koondeelarve (Lisa 1)

2016 eelarve (Lisa 2)

 

Valjala valla 2015 aasta eelarve *Tulud/kulud (XLS)

 * Seletuskiri 2015 a. eelarve juurde
* Eelarve kinnitamise määrus

Valjala valla 2014 aasta eelarve *Tulud/kulud * Seletuskiri 2014 a. eelarve juurde
 * Eelarve kinnitamise määrus
Valjala valla 2013 aasta eelarve (Riigiteataja)
Valjala valla 2012 aasta *Tulud    *Kulu Seletuskiri 2012 a. eelarve juurde
Valjala valla 2011 aasta eelarve Seletuskiri 2011 a. eelarve juurde
Valjala valla 2010 aasta eelarve Seletuskiri 2010 a. eelarve juurde
Valjala valla 2009 aasta eelarve Seletuskiri 2009 a. eelarve juurde

Valjala valla 2008 aasta eelarve

Seletuskiri 2008 a. eelarve juurde

Valjala valla 2007 aasta eelarve

 *KUUARUANNE
*AASTAARUANNE


 

 
Majandusaasta aruanded
 


* 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

* 2016 aasta majandusaasta aruanne

* Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


* 2015 aasta majandusaasta aruanne
* Esitiskiri majandusaasta aruande juurde 2016
* Audiitori aruanne


 

* 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE
* SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
* VOLIKOGU OTSUS
* REVISJONIKOMISJONI ARUANNE


* 2013. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE
* SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
VÄLJAVÕTE 17.06.2014 VALLAVALITSUSE KORRALDUSEST
* VOLIKOGU OTSUS 19.06.2014 NR. 7
* REVISJONIKOMISJONI ARUANNE


 

* 2012. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE
* SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
VÄLJAVÕTE 05.06.2012 VALLAVALITSUSE KORRALDUSEST
* VOLIKOGU OTSUS 18.06.2013 NR. 5