REVISJONIKOMISJON
2012 aasta

Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 1/ 17.01.2012
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 2/ 24.01.2012
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 3/ 20.06.2012

2013 aasta
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 1/13.06.2013

2014 aasta
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 1/11.02.2014
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 2/09.04.2014
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 3/08.05.2014
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 4/16.06.2014
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 5/09.09.2014

2015 aasta

Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 2/18.06.2015
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 3/04.05.2015

2016 aasta

Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 4/04.04.2016
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 5/17.06.2016

2017 aasta

Revisjonikomisjoni tööplaani koostamine
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 6/03.01.2017
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll 7/27.06.2017


EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON
2012 aasta

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 06.01.2012
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 24.01.2012
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 20.06.2012

2013 aasta

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 1/17.01.2013
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 2/12.06.2013
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 3/02.10.2013

2014 aasta

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 1/10.12.2013
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 2/23.01.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 3/17.02.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 4/06.03.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 5/09.04.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 6/22.05.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 7/17.06.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 8/26.08.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 9/26.09.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 10/22.10.2014
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 11/09.12.2014

2015 aasta

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 13/21.05.2015
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 14/18.10.2015
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 15/17.12.2015

2016

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 16/21.01.2016
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 17/25.02.2016

2017

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 22/20.03.2017
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 25/09.10.2017MAAELUKOMISJON
2012 aasta

Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 16.01.2012

2014 aasta

Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 16.01.2014
Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 10.04.2014

2015 aasta

Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 20.10.2015

2016

Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 1/26.01.2016
Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 2/02.02.2016

2017

Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 1/26.01.2017

 

HARIDUS- JA KULTUURKOMISJON
2012 aasta

Haridus- ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 11.01.2012
Haridus- ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 03.05.2012
Haridus- ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 26.06.2012

2013 aasta

Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 1/22.05.2013
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 2/04.09.2013
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 3/25.09.2013

2014 aasta

Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 1/23.01.2014
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 2/10.02.2014
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 3/05.03.2014
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 4/09.04.2014
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 5/14.05.2014
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 6/03.09.2014

2015 aasta

Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 1/14.01.2015
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 2/14.04.2015
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 3/18.05.2015
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 4/08.10.2015
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 5/27.11.2015

2016 aasta

Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 1/24.05.2016
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 2/30.10.2016
Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 3/19.10.2016

2017 aasta

Haridus -ja kultuurkomisjoni koosoleku protokoll 2/18.05.2017SOTSIAALKOMISJON
2012 aasta

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 09.01.2012

2014 aasta

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 1/05.02.2014
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 2/02.04.2014
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 3/03.09.2014

2015 aasta

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 1/14.01.2015
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 2/29.04.2015
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 3/03.06.2015
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 4/19.10.2015

2016 aasta

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 1/20.01.2016
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 2/06.09.2016

2017 aasta

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 1/07.02.2017
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 3/03.08.2017