Valjala Vallavolikogu 19. juuni 2014. a määruse nr. 8
„Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri“

muutmise EELNÕU - Lae alla (ZIP)