Valjala Vallavolikogu 48. istung,
13. oktoobril 2017 kell 15.00 Sakla Seltsimajas

 

PÄEVAKORD:

 

  1. Valjala valla arengukava kinnitamine aastateks 2016-2024  tegevuskava muutmine
    Ettekandja: vallavanem Aare Martinson

  2. Valjala valla 2017. aasta II lisaeelarve kinnitamine
    Ettekandja: raamatupidaja Maret Kallas

  3. Põhivara bilansist väljakandmine
    Ettekandja: raamatupidaja Sirje Niitmets