Valjala Vallavolikogu 8. koosseisu 44. istung toimub
29.juunil 2017
kell 15.00 Valjala Rahvamajas

 

PÄEVAKORD

1. Valjala valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
Ettekandja: raamatupidaja Maret Kallas

2. Audiitori järeldusotsus
Ettekandja: volikogu esimees Liilia Eensaar

3. Revisjonikomisjoni 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: komisjoni liige Alur Õunpuu

4. 2017.aasta majandusaasta eelarve täitmisest (5 kuud)
Ettekandja: Maret Kallas

5. Asustusjaotuse muutmine
Ettekandja: Aare Martinson

5.1 Ariste küla asustusjaotuse muutmine
5.2 Nurme küla asustusjaotuse muutmine
5.3 Kogula küla asustusjaotuse muutmine
5.4 Rannaküla asustusjaotuse muutmine


6.Valjala vallavalitsuse ametiisikute ja allasutuste teenistujate koosseisud ja palgamäärad muutmine.
Ettekandja: vallavanem Aare Martinson

7. Vallavara müük
7.1 Lauda kinnistu müügile heakskiidu andmisest
Ettekandja: vallavanem Aare Martinson

7.2 Posti tn 6 müügile heakskiidu andmisest
Ettekandja: vallavanem Aare Martinson

8. Valjala osavallakogu moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine 2017.aastaks
Ettekandja: volikogu esimees Liilia Eensaar

9. Muud küsimused
9.1 Ülevaade laenu taotlemisest ja heakskiidu taotluse esitamisest ühinevatele Saaremaa omavalitsustele.
Ettekandja: vallavolikogu esimees Liilia Eensaar